Bezpieczeństwo w służbie zdrowia: Jak uniknąć roszczeń prawnych i niefortunnych wypadków?

Bezpieczeństwo pacjentów jest jednym z najważniejszych aspektów służby zdrowia. Każda placówka medyczna powinna dążyć do minimalizowania ryzyka niefortunnych wypadków oraz unikania roszczeń prawnych. Jakie są kluczowe kroki, które należy podjąć w celu zapewnienia bezpiecznej opieki medycznej?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarza – czy jest to obligatoryjne zabezpieczenie?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) jest jednym z najważniejszych aspektów, które powinien rozważyć każdy lekarz. Wielu jednak nie zdaje sobie sprawy, że posiadanie takiego ubezpieczenia może być obowiązkowe. Czy rzeczywiście lekarze są zobligowani do posiadania OC? Odpowiedź na to pytanie może być zaskakująca.