Zastosowania raportów i analiz na temat polskiego rynku medycznego

Posted on
https://bioptron-medical.pl/analiza-rynku-medycznego-co-powinnismy-o-niej-wiedziec/

Sektor opieki zdrowotnej w Polsce przechodzi okres szybkich przemian, w miarę jak kraj dąży do osiągnięcia wyższych standardów efektywności i sprawiedliwości. Rynek medyczny w Polsce również doświadcza znaczących zmian, które stanowią zarówno szanse, jak i wyzwania dla graczy działających w jego obrębie. Raport Rynek medyczny w Polsce: Opportunities and Challenges dostarcza wglądu w obecny stan polskiego rynku medycznego oraz przedstawia prognozy do 2021 roku. Analizuje kluczowe trendy rynkowe, w tym czynniki kształtujące go na nowo, czynniki wpływające na jego ewolucję, innowacyjne rozwiązania przyjmowane przez interesariuszy, wyzwania stojące przed sprzedawcami oraz podsumowanie rozwiązań, które można wdrożyć w celu zwiększenia przychodów.

Sektor ochrony zdrowia w Polsce: Najważniejsze fakty

Polski sektor opieki zdrowotnej jest jednym z najszybciej rozwijających się w Unii Europejskiej i oczekuje się, że do 2021 roku będzie rósł o ponad 7% rocznie. Rynek opieki zdrowotnej w kraju jest wysoko rozwinięty, z wysokim poziomem infrastruktury, wysokiej jakości usługami zdrowotnymi i rozbudowaną siecią dostawców usług medycznych. Polski rynek opieki zdrowotnej jest napędzany przez rosnącą populację, ze starzejącą się populacją, wysoką częstością występowania chorób przewlekłych i rosnącym zapotrzebowaniem na alternatywne metody leczenia. Przewiduje się, że rosnące zapotrzebowanie na usługi opieki zdrowotnej będzie podstawowym trendem kształtującym rynek. Ponadto oczekuje się, że coraz częstsze występowanie chorób przewlekłych, takich jak cukrzyca typu 2, nowotwory i choroby układu krążenia, zwiększy zapotrzebowanie na opiekę profilaktyczną, zwłaszcza w miarę starzenia się populacji. Chociaż rząd jest zaangażowany w poprawę dostępu do wysokiej jakości usług opieki zdrowotnej, oczekuje się, że wzrost kosztów opieki zdrowotnej również wpłynie pozytywnie na rynek.

Wartość polskiego rynku medycznego (2016)

Szacunki dotyczące wartości polskiego rynku medycznego różnią się znacząco od 6,8 mld USD w 2015 r. do 11,9 mld USD w 2021 r. Powodem tak dużej rozpiętości wartości rynku jest przede wszystkim brak danych wynikający z faktu, że w Polsce żaden centralny organ nie zbiera statystyk dotyczących branży ochrony zdrowia. Ponadto dane gromadzone przez Światową Organizację Zdrowia i Bank Światowy mogą być wykorzystywane jedynie do porównań i prognoz międzynarodowych. Raport PwC Health prognozuje wartość polskiego rynku medycznego na 11,8 mld dolarów w 2021 roku, przy CAGR na poziomie 6,4% od 2016 do 2021 roku. Pod względem wartości polski rynek jest porównywalny z innymi rynkami wschodzącymi w Europie Środkowo-Wschodniej, takimi jak Estonia, Łotwa i Litwa.

Kluczowe czynniki wzrostu napędzające polski rynek medyczny

  • Starzenie się populacji – Starzenie się populacji jest kluczowym czynnikiem wzrostu napędzającym polski rynek medyczny. Starzenie się populacji prowadzi do wzrostu zapotrzebowania na usługi zdrowotne, szczególnie w takich obszarach jak opieka długoterminowa i zdrowie psychiczne.
  • Rosnąca częstość występowania chorób przewlekłych – Oczekuje się, że rosnąca częstość występowania chorób przewlekłych, takich jak cukrzyca typu 2, nowotwory i choroby układu krążenia, również będzie napędzać wzrost polskiego rynku medycznego. Dane dotyczące występowania chorób przewlekłych nie są w Polsce regularnie gromadzone, ale prognozy wskazują, że częstość występowania tych schorzeń będzie rosła wraz ze starzeniem się społeczeństwa.
  • Wzrost liczby osób o wysokich dochodach – Oczekuje się, że rosnąca liczba osób o wysokich dochodach w Polsce zwiększy popyt na usługi medyczne, ponieważ osoby te coraz częściej poszukują wysokiej jakości usług w celu utrzymania dobrego samopoczucia.
  • Rosnąca liczba pacjentów zagranicznych – Oczekuje się, że wzrost liczby pacjentów zagranicznych odwiedzających Polskę w celu skorzystania z usług medycznych pozytywnie wpłynie na wzrost polskiego rynku medycznego. Rosnąca liczba pacjentów zagranicznych jest napędzana przez wzrost liczby zamożnych obywateli i osób o wysokich dochodach odwiedzających kraj w celu leczenia.
  • zrost wydatków na opiekę zdrowotną za granicą – Oczekuje się, że rosnąca liczba zamożnych osób w Polsce spowoduje wzrost wydatków na opiekę zdrowotną za granicą. Ponadto oczekuje się, że rosnąca liczba zagranicznych pacjentów przyjeżdżających do Polski na leczenie będzie miała pozytywny wpływ na rynek.
  • Rosnąca częstość występowania chorób przewlekłych – Innym kluczowym czynnikiem wzrostu, który ma napędzać polski rynek medyczny, jest rosnąca częstość występowania chorób przewlekłych, w szczególności cukrzycy typu 2, nowotworów i chorób układu krążenia.
  • Wzrost wydatków na opiekę zdrowotną – Rosnąca liczba zamożnych osób fizycznych oraz rosnąca częstość występowania chorób przewlekłych powinny zwiększyć wydatki na usługi zdrowotne w Polsce. Rosnąca częstość występowania chorób przewlekłych ma dodatkowo zwiększyć wydatki na opiekę medyczną.

Zmiana dynamiki w ekosystemie opieki zdrowotnej i jej wpływ na łańcuch wartości

Rynek produktów farmaceutycznych w Polsce jest zdominowany przez międzynarodowe korporacje, a konkurencja na tym rynku jest ograniczona. Rynek sprzętu do obrazowania medycznego jest bardzo rozdrobniony i charakteryzuje się niskimi barierami wejścia, co prowadzi do wysokiego poziomu konkurencji. Rynek opieki stomatologicznej jest mniej rozdrobniony i charakteryzuje się niskimi barierami wejścia. Oczekuje się, że zmieniająca się dynamika w ekosystemie opieki zdrowotnej i jej wpływ na łańcuch wartości będą miały pozytywny wpływ na polski rynek medyczny. Dynamika ta obejmuje nacisk rządu na większą przejrzystość w usługach zdrowotnych, rosnące wydatki na opiekę zdrowotną oraz rosnącą liczbę osób o wysokich dochodach w kraju.

Rekomendacje PwC wspierające rozwój polskiego rynku medycznego

Aby wesprzeć wzrost polskiego rynku medycznego, PwC zaleca sprzedawcom usług medycznych, firmom technologicznym i inwestorom zrozumienie dynamiki rynku i inwestowanie we wzrost rynku, przy jednoczesnym partnerstwie z organizacjami takimi jak health2business. W celu wsparcia wzrostu rynku medycznego, PwC zaleca sprzedawcom usług medycznych inwestowanie w technologię, przy jednoczesnej współpracy z firmami technologicznymi. PwC zaleca również firmom technologicznym współpracę z dostawcami usług medycznych, aby pomóc tym firmom lepiej zrozumieć swoich klientów. Aby wspierać rozwój rynku medycznego, PwC zaleca sprzedawcom usług medycznych współpracę z inwestorami, którzy pomogą tym firmom lepiej zrozumieć swoich klientów. PwC zaleca również inwestorom współpracę z dostawcami usług medycznych, aby pomóc tym firmom lepiej zrozumieć swoich klientów.

Żywotni dostawcy na polskim rynku medycznym

Raport PwC przedstawia listę rentownych vendorów na polskim rynku medycznym (https://bioptron-medical.pl/analiza-rynku-medycznego-co-powinnismy-o-niej-wiedziec/). W celu zrozumienia dynamiki rynku i wsparcia jego rozwoju, dostawcy powinni skupić się na rosnącej populacji, starzejącej się populacji, rosnącej częstości występowania chorób przewlekłych, rosnącej liczbie osób o wysokich dochodach oraz rosnących wydatkach na usługi opieki zdrowotnej. Aby wesprzeć wzrost rynku medycznego, dostawcy ci powinni inwestować w technologię, jednocześnie współpracując z firmami technologicznymi. PwC zaleca również firmom technologicznym współpracę z dostawcami usług medycznych, aby pomóc tym firmom lepiej zrozumieć swoich klientów. Aby wspierać wzrost rynku medycznego, sprzedawcy ci powinni współpracować z inwestorami, aby pomóc tym firmom lepiej zrozumieć swoich klientów. PwC zaleca również inwestorom współpracę z dostawcami usług dla służby zdrowia, aby pomóc tym firmom lepiej zrozumieć swoich klientów.

Rekomendacja PwC dla Sprzedawców

Aby wspierać wzrost rynku medycznego, sprzedawcy usług opieki zdrowotnej powinni współpracować z firmami technologicznymi, aby pomóc tym firmom lepiej zrozumieć swoich klientów. Ponadto firmy technologiczne powinny współpracować z dostawcami usług dla służby zdrowia, aby pomóc tym firmom lepiej zrozumieć swoich klientów. Aby wspierać wzrost rynku medycznego, firmy technologiczne powinny współpracować z inwestorami, aby pomóc tym firmom lepiej zrozumieć swoich klientów. Ponadto, inwestorzy powinni współpracować z firmami technologicznymi, aby pomóc tym firmom lepiej zrozumieć swoich klientów.