Tłumaczenia publikacji naukowych – najważniejsze cechy

Posted on

Tłumaczenie artykułów naukowych to wieloetapowy proces, który zachodzi w wielu momentach i przez dłuższy czas. Obejmuje on redaktorów, recenzentów, autorów i tłumaczy pracujących razem, aby stworzyć ostateczną wersję artykułu, która może zostać opublikowana w międzynarodowym czasopiśmie. Niektóre kluczowe cechy tłumaczenia naukowego obejmują: aby z powodzeniem tłumaczyć prace badawcze, specjaliści ds. tłumaczeń muszą rozumieć kontekst, w którym każdy rodzaj tekstu jest pisany i przekazywany. Specjaliści od tłumaczeń powinni również posiadać wiedzę na temat różnych specyficznych dla danego języka zasad gramatycznych dotyczących tłumaczenia powszechnych angielskich idiomów i zwrotów na języki docelowe.

Tłumaczenia techniczne

Tłumaczenia naukowe wymagają specyficznej terminologii i specjalistycznych słów, które odnoszą się do ich konkretnej dyscypliny. Na przykład naukowiec, który bada biologię roślin, może przetłumaczyć termin „chlorofil” w artykule naukowym na „pigmenty liści, które umożliwiają roślinom pochłanianie światła”. Tłumaczenie terminologii technicznej może wymagać znajomości specjalistycznych dziedzin, takich jak medycyna, inżynieria i informatyka. Ponieważ dziedziny te są bardziej specjalistyczne, zarówno teksty w języku źródłowym, jak i docelowym są często bardziej techniczne, co sprawia, że proces tłumaczenia jest bardziej czasochłonny.

Tłumaczenia naukowe i techniczne

Specjaliści od tłumaczeń muszą znać i być w stanie przetłumaczyć znaczenie artykułów na dowolne tematy naukowe i techniczne, włączając w to dziedziny pokrewne i powiązaną terminologię. Na przykład, aby skutecznie przetłumaczyć artykuł biomedyczny, tłumacz musi znać terminologię używaną w danej dziedzinie i być w stanie przetłumaczyć ją na język ojczysty. Specjaliści od tłumaczeń mogą również pracować z różnymi tematycznymi zwrotami, slangiem i skrótami charakterystycznymi dla dziedziny zawodowej, którą tłumaczą. Na przykład, tłumacz biomedyczny, który pracuje z genetykami, musi być w stanie zrozumieć i przetłumaczyć słowa takie jak „dziedziczenie poligeniczne” i „mutacja genetyczna”, terminy, które mogą być powszechne w dziedzinie genetyki, ale nie w innej dziedzinie.

Tłumaczenia redakcyjne

Tłumacze muszą znać styl i ton tekstu oryginalnego oraz redakcji języka docelowego. Redakcja w języku źródłowym to tekst, z którego pochodzi artykuł, a redakcja w języku docelowym to język używany w czasopiśmie. Redakcja jest integralną częścią artykułu i składa się z akapitów wstępnych i końcowych, nagłówków, podtytułów i podpisów. Edytor jest ważny, ponieważ dostarcza informacji o kontekście artykułu, kieruje uwagę czytelnika i określa cel lub znaczenie artykułu. Na przykład, jeśli artykuł dotyczy wyników badania klinicznego, wstęp może skupić się na znaczeniu wyników lub implikacjach wynikających z wyników badania.

Przetwarzanie tekstu i zapewnianie jakości

Specjaliści od tłumaczeń muszą rozumieć proces redagowania i korekty artykułów, nazywany czasem „obróbką tekstu”. Edycja to proces przeglądania i poprawiania oryginalnego tekstu angielskiego w celu zapewnienia zgodności znaczenia i stylu komunikacji w oryginalnym tekście angielskim i w tłumaczeniu. Proces zapewnienia jakości (QA) to proces sprawdzania dokładności i spójności oryginalnego tekstu angielskiego, tłumaczenia i wszelkich powiązanych tekstów w języku źródłowym. Aby zapewnić dokładność i spójność, redaktorzy, korektorzy i tłumacze używają różnych narzędzi, w tym specjalistycznego oprogramowania i technik tworzenia wykresów.

Ostateczna korekta

Po tłumaczeniu i edycji, końcowy etap korekty ma miejsce, gdy artykuł jest przeglądany przez inną osobę. Korektor jest przeszkolony do rozpoznawania i poprawiania błędów stylistycznych, ortograficznych, gramatycznych i innych typowych błędów w tekście końcowym.

Słowniki dwujęzyczne i bazy terminologiczne

Specjaliści od tłumaczeń muszą mieć dostęp i rozumieć szeroki zakres specjalistycznych słowników i terminologicznych baz danych. Słowniki te są często zorganizowane według obszarów tematycznych, co pozwala specjalistom znaleźć prawidłowe definicje terminów technicznych związanych z daną dziedziną. Oprócz słowników i baz terminologicznych, specjaliści ds. tłumaczeń muszą również znać leksykon, czyli terminologię opartą na leksykonie, w swoim języku ojczystym. Ze względu na swoją uniwersalność, leksykon jest uważany za najważniejszy aspekt każdego języka, w tym tłumaczenia.

Tłumacze mogą zostać poproszeni o udział w spotkaniach redakcyjnych, na których redaktor, recenzenci, autorzy i tłumacze spotykają się, aby wspólnie omówić artykuł i zdecydować o jego ostatecznej wersji. Tłumacze mogą być również zapraszani do udziału w spotkaniach redakcyjnych w charakterze zasobu tłumacza, co pozwala im wnieść wkład w proces redakcyjny. Tłumacze mogą być proszeni o udział w spotkaniach redakcyjnych w celu przedstawienia kontekstu tekstu źródłowego, dodania adnotacji do tłumaczenia lub wyjaśnienia użytej terminologii. Na spotkaniach redakcyjnych tłumacze są często proszeni o przetłumaczenie tekstu źródłowego na język docelowy, co daje im możliwość sprawdzenia swojego tłumaczenia i zrozumienia kontekstu tekstu w języku docelowym.

Wnioski

Tłumacze są krytyczni dla sukcesu komunikacji naukowej, odgrywając kluczową rolę w procesie przenoszenia informacji z jednego języka na drugi. Tłumacze muszą być dobrze wykształconymi i wysoko wykwalifikowanymi lingwistami. Podobnie jak naukowcy, tłumacze muszą rozumieć kontekst naukowy, w którym każdy rodzaj tekstu jest pisany i przekazywany. Muszą również posiadać wiedzę na temat różnych reguł gramatycznych specyficznych dla danego języka, aby przetłumaczyć popularne angielskie idiomy i zwroty na język docelowy. Chociaż istnieje duże zapotrzebowanie na wykwalifikowanych tłumaczy, ważne jest, aby pamiętać, że zawód ten nie jest dla każdego. Każdy zawód ma nieodłączne wymagania i wyzwania, które mogą nie być wystarczająco atrakcyjne dla niektórych osób, aby je wykonywać. Ważne jest, aby rozważyć własne motywacje i cechy osobowości przed podjęciem decyzji o kontynuowaniu kariery w tłumaczeniu.